Gå til hovedindhold

Alsidige personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder.

Indhold

  Alsidig personlig udvikling

  Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling?

  Vi skaber muligheder for barnet så det føler sig set, hørt og udfordret i egen udvikling.

  Ex: Vi har "Rundkreds"- børnene skal fortælle, hvad de skal lave i weekenden.

  I forhold til nogle børn er det acceptabelt med meget enkle svar - andre udfordrer vi med større forventninger

  Vi styrker barnets deltagelsesmuligheder ved at tilrettelægge aktiviteter, efter det enkelte barns udvikling- og vi anerkender det enkelte barns udvikling.

  Ex: Emnet for "Månedens tegning" er TEGN DIG SELV. Alle tegninger bliver anerkendt uanset hvordan barnet har tegnet sig selv- når de har gjort sig umage. Vi anerkender indsatsen og ikke produktet.

  Vi er synlige, nærværende voksne, der guider børn i lege, aktiviteter og sociale relationer.

  Ex: Vi voksne er fysisk i øjenhøjde, nærværende og tæt på - vi sidder på gulvet sammen med børnene, især i vuggestuen.

  Vi giver børnene oplevelsen af, at kunne samt troen på sig selv og egne evner. Vi opfordrer, støtter og skubber på - vi bygger oven på de ting børnene selv kan.

  Ex: "Det har jeg aldrig prøvet før - så det kan jeg sikkert"- at have "gå på mod".