Gå til hovedindhold

Natur, udeliv og science

Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.

Indhold

  Natur, udeliv og science

  Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets for bundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv og science?

  Vores hverdagsliv  indeholder muligheder for at eksperimentere, som ex. turdage hvor vi både dufter, smager (ex. slåen, sure æbler, brombær) og bruger det naturen giver mulighed for.

  Vi skaber et læringsrum, hvor børnene har mulighed for at undersøge og være nysgerrige. Ex. Hvad sker der ved kulde og varme påvirkning – hvordan tør isen?

  Vi oplever naturen i forskellige årstider og i forskellige vejrfænomener.

  Ex. Bliver man våd af at hoppe i vandpytter?

  Hvor højt kan vandet sprøjte?

  Kan man stå stille når vinden blæser?

  Hvorfor falder bladene ned fra træerne?

  Vi undersøger hvordan naturens materialer kan bruges i kreative aktiviteter.

  Vi inddrager digitale medier til at undersøge hvor dyrene bor, hvad spiser de m.m.

  Vi undersøger hvor bænkebidere bor og hvad de lever af, eller vi finder dyrespor og undersøger hvilket dyr der stammer fra og snakker om hvad dyret spiser og lever ex. mus og rådyr.