Gå til hovedindhold

Tilsynsrapport for Stubbæk Børnehus

Her finder du tilsynsrapporten for Stubbæk Børnehus.

Indhold

  Tilsynsrapport

  Dagtilbud: Stubbæk Børnehus
  Dato: 13. nov. 2023
  Erstatter tilsynsrapport af d. 27. okt. 2022
  Uanmeldt tilsyn (observation) gennemført d. 12. sept. 2023
  Anmeldt tilsyn (dialogmøde) gennemført d. 25. sept. 2023

  Dagtilbuddets oplysninger om strukturelle forhold pr. sept. 2023

  Andel af uddannet/ikke-uddannet personale: 64 % / 36 %

  Personaletimer:

  Vuggestue

  • Pædagogtimer: 160
  • Pædagogisk assistent, medhjælper, m.fl. timer: 153

  Børnehave

  • Pædagogtimer: 311,5
  • Pædagogisk assistent, medhjælper, m.fl. timer: 111

  Antal indmeldte børn:

  • Vuggestue: 29
  • Børnehave: 72

  Tilsynets bemærkninger:

  Ingen bemærkninger.

  Siden sidst

  Der er arbejdet konstruktivt med anbefalinger siden sidste tilsyn.

  Opsamlende vurdering af arbejdet med det pædagogiske grundlag

  Det pædagogiske grundlag består af følgende elementer: Barnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring, Børnefælleskaber, Pædagogiske læringsmiljøer, Forældresamarbejde, Børn i udsatte positioner og Sammenhæng til børnehaveklassen.
  Elementerne er vurderet på en skala fra 1-5, hvor 1 er i mindre grad og 5 er i meget høj grad.

  Dagtilbuddets vurdering: 3,6 til 5,0.
  ’Forældresamarbejde’, ’Pædagogiske læringsmiljøer’ samt ’Børn i udsatte positioner’ vurderes højest.
  Tilsynets vurdering fra observationen: 3,0 til 4,5.

  Elementerne ’Pædagogiske læringsmiljøer’, ’Børn i udsatte positioner (privilegerede positioner)’ og ’børnefællesskaber’ vurderes højest.

  Dagtilbuddet arbejder i meget høj grad med at tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer med afsæt i børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger for deltagelse. Hverdagen er let at afkode, tydeligt organiseret og der er en god fordeling af børn og voksne. Der er en stærk og systematisk refleksions- og evalueringskultur med et solidt blik for barnets perspektiv og en meget høj grad af forældreinddragelse. Personalet er bevidste om, at de altid kan blive klogere på, hvordan noget kan gribes an, at de må være kreative og må justere sig efter det enkelte barn. De møder forældre åbent og tillægger forældrenes oplevelser og perspektiver værdi i samarbejdet. Der er en fælles forståelse af, at alle børn er husets børn og at de hjælper hinanden. Der er et tæt samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere.
  De understøtter således børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse bedst muligt, også for børn i udsatte positioner.

  På baggrund af tilsynsdialogen, er det aftalt, at dagtilbuddet sætter fokus på

  • måltidet og hvordan elementerne fra det pædagogiske grundlag i stærkere grad kan udfolde sig her
  • ’dannelse og børneperspektiv’ - hvordan og i hvilke sammenhænge det kan udfoldes.

  Kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer

  Den opsamlende vurdering giver anledning til: Ingen bekymring
  (Ingen bekymring / Bekymring / Alvorlig bekymring)

  Opfølgende tiltag

  Der er ingen aftaler om opfølgende tiltag.

   

  Se den officielle rapport her.