Gå til hovedindhold

Vores vision/hvem er vi

Vi byder velkommen i Stubbæk Børnehus, Stubbæk Skolegade 8, 6200 Aabenraa

Indhold

  Vi er en kommunal integreret 0-6 års institution under Aabenraa Kommune. Vi har 3 vuggestue grupper og 3 børnehavegrupper. Vi er en nybygget institution fra okt. 2016. Vi har madordning og har Sølv spisemærket i økologi. Det betyder at alt vores mad er 60 - 90% økologisk. Vi er også REFOOD certificeret siden 2020. det betyder at Stubbæk Børnehus gør en indsats mod madspild og for genanvendelse.

  • benytter lager-og indkøbsstyring til at reducere madspild
  • smider ikke brugbare rester ud, men bruger dem i dagens ret
  • opfordrer børnene til ikke at tage mere på deres tallerken end de kan spise
  • stor fokus på menu planlægning, så resterne bliver brugt.

  Alle stuer i institutionen er opdelt differentieret i alder. 

  Vi har en stor legeplads og ligger tæt ved skolen, idrætshallen og et stort naturområde.

  Som institution bruger vi naturen og bevægelse meget.

  Vores vision/værdier:

  Vores værdigrundlag hviler på en rummelig og anerkendende tilgang. Vi sætter nærvær og tryghed i højsæde, som grundlæggende grobund for udvikling. Vi værdsætter at skabe læringsmiljøer der sikre lærings potentieller og udvikling for alle børn i huset. Vi værdsætter at arbejde på tværs i huset og prioriterer at skabe trygge overgange for børnene både fra start i institutionslivet og når barnet skal videre til skolelivet.

  Vi vægter det højt at have en refleksiv praksis, hvor vi både analyserer og evaluerer på læringsmiljøet og på egen individuel pædagogisk praksis. Hvor vi sikre institutions og individuel faglig udvikling, til gavn for kerneopgaven i vores børn. Vi sikre hermed i særdeleshed barnet og forældrenes perspektiver ind i den pædagogiske praksis. 

  Et Børnehus hvor børnene får et stærkt selvværd og opnår troen på sig selv som individ og som en del af et fællesskab. Vi vil være et Børnehus der prioriterer omsorg og nærvær højest og hvor engagement, faglighed, anerkendelse og troværdighed afspejler den pædagogiske praksis og samspillet voksne og børn imellem. I Børnehuset skal man opleve tryghed, glæde, tillid, sjov og spontanitet, i udviklende læringsmiljøer. Vi vil rumme alle børn og have fokus på barnets ressourcer fremfor begrænsninger. Vi mener at barnet uanset udviklingsniveau, adfærd og ressourcer, er værdifuld i sin egen person og for fællesskabet barnet er en del af.   

  Vores mission:

  Vi vil være et Børnehus hvor der er høj faglighed, et godt læringsmiljø, hvor der er rart at være og hvor der er trivsel for både børn, forældre og medarbejdere.

  Et Børnehus der er i udvikling og hvor leg, sprog, bevægelse og naturen er i højsæde. Vi vil være et Børnehus der favner fællesskabets børn, har fokus på børn i udsatte positioner og arbejder tværfagligt omkring opgaveløsningen. 

  I vores Børnehus er forældre altid velkomne til at følge og tage del i barnets hverdag i Børnehuset.