Gå til hovedindhold

Social udvikling

Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelses-former og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.

Indhold

  Social udvikling

  Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelses-former og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.

  Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj m.m.

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?

  Vi skaber plads og rum, så alle børn har oplevelsen af at være med i fællesskabet.

  Vi er obs på legerelationer og venskaber - og at alle børn har mindst en ven.

  Vi er obs på, at alle har medindflydelse og at alle bliver hørt. Vi anerkender at børn har brug for tryghed for at kunne udtrykke sig, og vi anerkender at børn har brug for forskellighed.

  Ex: For nogle børn er det nødvendigt, at være fysisk tæt på en voksen, for at kunne deltage aktivt i fællesskabet på en positiv måde.

  Vi guider og støtter børn i forhold til deltagelse i lege og andre sociale aktiviteter.

  Ex: 3 børn leger i dukkekrogen - et 4 barn vil deltage, men får en kontant afvisning. Vi finder sammen med børnene en løsning på problematikken: deltagelse i legen? andre legemuligheder ? aftale om senere leg ?

  Ex: Barnet gør noget utilsigtet......., vi sætter ord på barnets følelser/oplevelser for at fremme barnets empati.