Gå til hovedindhold

Kommunikation og sprog

Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.

Indhold

  Kommunikation og sprog

  Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog?

  I vores dagligdag har vi stor bevidsthed om, hvordan vi understøtter børns sprogtilegnelse.

  For de mindste i vuggestuen handler det om at udvikle sproget gennem leg med før- sproglige lyde – her bruger vi bl.a. Babblarna. Børnene lærer også babytegn, så de kan kommunikere med kroppen, inden de lærer at sætte ord på.

  I børnehaven handler det om at lære og bruge sproget til at kommunikere med. Børnene lærer at sætte ord på deres ønsker, når de eks. har brug for hjælp og vi støtter børnene i, hvordan de løser konflikter med ord. Børnene lærer også, hvordan de bruger sproget til at udtrykke deres følelser, og hvordan de sætter grænser for sig selv.

  Generelt har vi stor fokus på at samtale meget med børnene: ex. Ved højtlæsning, hvor vi snakker om bogens indhold, vi synger og leger med sproget, når vi rimer og fortæller historier. Når vi spiser gøres der plads til hyggelig dialog.

  Vi laver sprog vurdering med alle børn ved 3 år og ved 5 år. Tilbud om sprog vurdering ved 2 år.

  Vi inddrager digitale værktøjer, hvor der er  sproglige aktiviteter, som har fokus på den sproglige udvikling, samt fokus på dialogen mellem barn-voksen.

  Vi inddrager forældrene i den tidlige sprogindsats, samt tværfaglig faggrupper.

  Ex. Hvis et barn har sproglige udfordringer inddrages forældrene tidligt, hvor de får redskaber til at kunne understøtte deres sproglige udvikling