Gå til hovedindhold

Krop, sanser og bevægelse

Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.

Indhold

  Krop, sanser og bevægelse

  Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relations dannelse udgår fra kroppen.

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og bevægelse?

  Vi er opmærksomme på, at børnene i løbet af hverdagen tilbydes aktiviteter, der både giver mulighed for grov og fin motorisk udvikling.

  Til disse aktiviteter kan vi bruge skolens gymnastiksal, kondistien, lokalområdet og vores legeplads, hvor børnene har mulighed for at udvikle deres krop, sanser og bevægelse.

  Når vi har et tema, bruger vi eksempelvis samling, hvor vi laver bevægelseslege, sanglege og andre motoriske aktiviteter.

  Ex: Når vi har læst Eventyret Tornerose, leger vi efterfølgende sanglegen om Tornerose, hvor børnene er fysisk aktive.

  Vi er opmærksomme på at alle sanser kommer i spil, når vi for eksempel er i skoven(lytter til fuglende, føler tudsen på ens hånd, dufter til naturen, triller ned fra bakken, smager på brombær og føler de forskellige materialer i naturen)

  Vi arbejder på at give børnene troen på sig selv motorisk, så de opbygger mod til de forskellige motoriske udfordringer de kan komme ud for.

  Vi vil opbygge en kropsbevidsthed ved, f.eks massage og sansemotoriske oplevelser.​