Gå til hovedindhold

Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.

Indhold

  Kultur, æstetik og fællesskab

  Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab?

  I vuggestuen synger vi med fagter for at skabe genkendelighed og for at barnet kan få mulighed for at udtrykke sig non-verbalt.

  I børnehaven giver vi mulighed for kreativ udfoldelse gennem ex. Kreabord( limpistol, genbrugsmaterialer og ting fra naturen)

  Vi udfordrer børnenes æstetiske udtryksform og børnene har mulighed for at skabe noget alene eller i fællesskab.

  Både voksne og børn har respekt for det enkelte barns udfoldelse. Vi dyrker mangfoldigheden og det uperfekte.

  Vi bruger sangkufferten i samling, hvor børnene på skift finder den sang de gerne vil synge og børnene synger med så godt de kan. 

  Vi skaber en positiv ramme omkring spisesituationen. Vi har små  spisegrupper, hvor vi vægter bordskik og hyggelig samtale.

  Fejring af traditioner. Eksempler på traditioner kan være, sommerfest, gallafest, bedsteforældre dag, nisseteater. Vi vægter at alle har lyst at deltage i vores traditioner, og at alle er inkluderet i fællesskabet.