Gå til hovedindhold

Politikker

Her kan du læse om Stubbæk Børnehus´ politikker.

Indhold

  Trafikpolitik

  Hvorfor en trafikpolitik

  Stubbæk Børnehus har vedtaget en trafikpolitik, der tager udgangspunkt i institutionens arbejde med trafik.

  Vi arbejder for, at alle børn i børnehuset får gode forudsætninger og muligheder for at færdes i trafikken. Det gælder i børnehusets dagligdag i forbindelse med ture ud af huset.

  Vi anerkender, at voksne trafikanter er rollemodeller for børnene. Derfor vil børnehuset arbejde for at de ansatte lever op til denne rolle.

  Hvad gør Stubbæk Børnehus

  Vi har udarbejdet praktiske retningslinjer for, hvordan ansatte og børn skal forholde sig i trafikken på ture ud af institutionen.

  • Børnene skal holde hånd to og to
  • Børn og voksne skal stoppe ved vejkryds og ind- og udkørsler
  • Børn og voksne skal kigge sig for –til venstre -til højre- til venstre igen- før en vej krydses
  • Børnene skal lære, hvad rød og grøn mand ved et trafiklys betyder
  • Såfremt et trafiklys bliver rødt, og gruppen af børn og voksen er midt i fodgængerfeltet, fortsætter hele gruppen over, selvom den røde mand er fremme.
  • Der er min. 2 voksne med på tur, når hele stuen går tur.
  • På udflugter aftales der indbyrdes hvem, der er ansvarlig for hvilke børn
  • Skal børnehuset på tur med bus går der en voksen forrest og en voksen bagerst. Børnene tælles ved ind og udgang.
  • Børnehuset bestiller kun bus med sikkerhedsseler i til børnene
  • Bruges cykelhjelme ved cykeldage
  • Ved relevante ture i trafikken bruger vi trafikveste

  Mål og indsatsområder

  • At øge de ansattes, børnenes og forældrenes viden om og opmærksomhed i relation til trafiksikkerhed
  • At sætte fokus på at være gode rollemodeller i trafikken
  • At øge børnenes viden om trafik

  Handleplaner

  • Gå ture
  • Motivere børnene til at færdes rigtigt i trafikken
  • Være gode rollemodeller i trafikken

  I kan som forældre støtte jeres børn ved

  • At være gode rollemodeller for jeres børn
  • Snakke med dem om rødt lys og deres betydning
  • Lade børnene vise, hvornår det er sikkert at gå over vejen

  Opfordring til jer forældre

  • At i bruger cykelhjelme, når i cykler til og fra institutionen
  • At barnet er fastspændt i bilen
  • At i orienterer jer godt inden i bakker ud fra parkeringspladsen.
  • At biler ikke må stå i tomgang
  • Ingen unødvendig dytten (tænk på naboerne)

  IT politik

  Stubbæk Børnehus har indført IT. Vi har iPads og de skal indgår i dagligdagen, som et led i børns læring. Måden vi tilgår viden på, er blevet meget digital, derfor bliver læring også  mere digital, det vil vi være med til at lære børnene. Det handler ikke om at vi bare skal hente en masse APS ned på IPad men om, at børnene lærer at bruge IPad så det samtidig bliver til læring.

  Vi ønsker at alle børn i Stubbæk Børnehus, skal have lige adgang til digital læring. Når alle børn har en forståelse af at bruge den, vil alle børn være på lige fod, den dag de skal starte i skole.

  Vi bruger IT i vores hverdag, vi tænker IT ind i læreplans temaerne, eks. I forhold til motorikken – lege fangeleg hvor barnet bruger IPad til at fotografere en legemsdel, som er aftalt i forvejen. I forhold til sociale kompetencer ved at være to om det, så sociale spilleregler skal aftales inden legen begynder og mange flere lege kan lege med IPad som en del af legen.

  Børnene tager billeder eks. Kan farver indlæres, ”fotografer alt hvad der er gul ude som inde”, bogstaver: fotografer alt som starter med a osv., så skal børnene bruge sproget og fortælle om det, både til jer forældre og sammen med os. I forhold til sprog , ved at skulle fortælle om det i samling. 
  Børnene kan tage små videoer, som der snakkes om.

  Vi  bruger kort og laver skattejagt, så børnene selv skal følge den blå prik m.m., her bliver motorikken og sproget, naturen inddraget.
  I forhold til kulturoplevelser - ved at bruge Kort på IPad over de forskellige steder de har været, kan vi se stederne, vi kan bruge Kort og se hvor bor de m.m. Der er mange muligheder.

  IPad kan bruges både ude og inde, de skal ikke bruges som passiv pasning, men som aktiv læring.
  Vi vil bruge IPad i børnehøjde og udfordre og lægge leg ind over.
  Vi vil dokumentere ved at bruge små videoklip til forældresamtaler, samt hænge en IPad op, som børnene kan vise hvad de har lavet.